Sven-Håkan Olsson

Konsult, arkitekt och utvecklare

sven-hakan.olsson@definitivus.se http://definitivus.se

Sven-Håkan Olsson är oberoende konsult som särskilt arbetar med att kombinera verksamhetsnytta med teknikhöjd. Han har en lång karriär sedan 70-talet som it-konsult (applikationsarkitektur, systemdesign, programmering, reviewer, utredningar, kursledning). Sven-Håkan är medgrundare till KnowIT där han också var teknikchef 1990 - 2003. Han har under flera år utsetts till en av "Sveriges topputvecklare" av Computer Sweden. Sven-Håkan håller också regelbundet kurser åt Dataföreningen. Just nu arbetar han med en läsplattetjänst för bolagsstyrelser och nämnder. Läs gärna mer på hans blogg definitivus.se samt på styrelsemöte.se.


Fler spaningar från Sven-Håkan Olsson


Skapa en generell informationsmodell?

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK En generell, kanonisk informationsmodell kan ofta ge stor nytta – men ibland blir det tvärtom. Ska du införa en sådan modell? Du bör göra en ROI-kalkyl först!

Läs mer

Rapport från TechEd i Madrid

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Microsofts TechEd 2013 i Madrid väckte intressanta tankar om allt från till spionage till Ballmers avgång.

Läs mer

Rädda ditt data

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK En applikation som har hand om information med höga krav på måste ha en återställningsrutin som inte tappar bort data efter en krasch. En sådan rutin behöver vara ganska komplex och bestå av både manuella och automatiska steg.

Läs mer

Instabilt med sammansatta tjänster?

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Det är tacksamt att skapa mer avancerade tjänster genom att sätta samman ett antal enklare. Men risken är att det blir på bekostnad av både stabilitet och prestanda.

Läs mer

Borde den svarta lådan vara grå?

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Tanken med blackbox är bra, men inte sällan kan man komma runt missförstånd genom att ökad transparens – inte minst i stora organisationer.

Läs mer

När hög tillgänglighet inte blir hög

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Vi lägger ofta ner både pengar och möda på att försöka skapa stabila it-applikationer med hög teknisk tillgänglighet. För många tjänster är tillgängligheten, "uptime", helt avgörande – att åstadkomma minst 99,99 procent tidsandel är ett vanligt verksamhetskrav. Ändå misslyckas vi förvånansvärt ofta.

Läs mer

Utnyttja skärmen

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK De senaste årens utveckling av bildskärmarna har inte följts av motsvarande optimering av användargränssnitten. Bara ”paddorna” är undantag.

Läs mer

Användarna förtjänar data som är korrekt

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Sammanhållna transaktioner är ett traditionellt sätt att se på lagrande av data så att informationen hålls ihop och blir konsistent. Men inom SOA och vid andra situationer kanske vi inte kan använda sammanhållna transaktioner. Vad gör vi då?

Läs mer

Rapport från SOA & Cloud Symposium

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Trots att begreppet SOA hamnat lite i bakvatten var årets SOA & Cloud symposium riktigt välbesökt och diskussionerna gick heta. Inte minst kom REST kontra SOAP och hur REST faktiskt används upp på tapeten.

Läs mer

Facebook eller eID för inloggningen?

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Riktigt hög säkerhet innebär krångel för användaren. Även om användandet av e-legitimationen fått snurr är nog de flesta överens om att e-legitimation till minsta e-tjänst innebär mer krångel än vad informationen är värd. Man måste helt enkelt noga överväga vad det är för information man skyddar och till vilket pris när det gäller bekvämlighet.

Läs mer

Exakt eller på ett ungefär?

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Är det här en exakt siffra, eller bara ungefärlig? När vi definierar tjänstekontrakt eller hela informationsmodeller glömmer vi ofta bort att beskriva fältens exakthet.

Läs mer

Moln över Microsoft

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Det var molnigt i Berlin och det handlade framför allt om Cloud Computing på TechEd, Microsofts årliga konferens om teknikinnehåll. Parallellt fanns förstås andra teman, det viktigaste var nog Windows 7.

Läs mer

Påfrestande webb

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK PC:er, Macar, Linuxklienter – alla lider de idag av att så många webbplatser storkonsumerar klientens resurser. Förbättrad processisolering med kapicitetstak, färre insticksprogram och bättre användarvänlighet är viktiga steg för att användarna verkligen ska kunna tillägna sig feta webbplatser.

Läs mer

Korrekt data i Molnet

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Strukturerad informationslagring i Molnet kan numera göras på många sätt. Dessa har synnerligen olika egenskaper – där prestanda ofta ställs mot datakorrekthet.

Läs mer

Trendspaning från ”SOA and Cloud Symposium” i Rotterdam

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Det finns onekligen en viss SOA-baksmälla. Men vi har också lärt oss hur vi ska använda SOA-idén framgångsrikt i konkreta lösningar. Molnbegreppet är nytt och spännande – å andra sidan har vi inte hunnit att bli besvikna än. På det stora hela visade symposiet samsyn om att Molnet har mycket stor potential.

Läs mer

Hur den lösa kopplingen ändå blir hård

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Det brukar anses mycket viktigt att ha låg grad av koppling mellan SOA-tjänster. Men välmenande förbättringar kan leda till försämringar.

Läs mer

Vad är vad uppe bland molnen – stratus, cumulus eller nimbus?

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Stratus betyder dimmoln och nimbus betyder ovädersmoln – kanske inte helt vad man önskar för Cloud Computing. Men cumulus är ett riktigt vackertvädersmoln, och det är dit vi ska nå.

Läs mer

Till den som sitter med klistret

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK Potentialen med SOA (eventuellt kombinerat med cloud computing) är att man kan plocka ihop en lösning utifrån färdiga byggklossar. Men nu spirar en insikt i branschen att upplägget kräver en person som ansvarar för att byggklossarna blir rätt ihopklistrade. Här kommer några mycket konkreta råd för att bättre kunna felsöka och fördela felansvar.

Läs mer

ESB:n är död – leve ESB:n!

Sven-Håkan Olsson

TEKNIK ESB-lösningar (Enterprise Service Bus) levererar i många fall stor nytta. Men trots att de flesta enbart önskat kontroll och överblick har lösningarna varit väl överlastade. Idag finns betydligt enklare verktyg.

Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Dataskyddsombud - certifiering
Certifiering för nya rollen dataskyddsombud
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad CIO
Inspiration, kunskap och nätverk
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad chefsarkitekt
Ledarskap i arkitektur och handling
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
ITARC 2018
Årets konferens för IT-Arkitekter
konferens
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad affärsarkitekt Master
Affärsmodeller som fungerar och värdeerbjudanden som säljer
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad IT-arkitekt Master
Sveriges största utbildning av IT-arkitekter
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsarkitekt
Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsutvecklare
Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Teknisk informationssäkerhet
Bli en duktig beställare av informationssäkerhet
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
GDPR – nyheter och praktisk anpassning
Så kommer du igång!
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Master Data Management in practice
Tangible tools to get started with business-driven MDM development
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Informationsmodellering
Strukturera informationen
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Effektiv kravhantering
Lär dig ställa rätt krav
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
PMI-certifiering – preparandkurs
Utmärk dig som projektledare
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Manager – ISPMA Foundation level
För dig som vill bli produktchef
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Prosci Change Management Certification
Certifiering inom förändringsledning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Effektiv testmetodik
För testare och testledare
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Praktiskt ledarskap
Utveckla dina färdigheter att hantera olika ledarsituationer
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Advanced Scrum Master SAFe 4.5
Certifierad SAFe® 4.5 Advanced Scrum Master
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Leading SAFe 4.5 i praktiken
Certifierad SAFe Agilist – Scaled Agile Framework (SAFe)
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Kravledning
I projekt och förvaltning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Agil projektledning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Öka ledningens digitala förmåga
Digitala transformationer
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – grundkurs för IT-arkitekter
Architect Core Training & CITA-F certifiering
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Affärsmodell och Innovation
Business Model and Value Proposition Design
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad testare enligt ISTQB och SSTB
Höj din kompetens inom test
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning
Lyckas med dina projekt
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
BOKRELEASE: Utveckling av IT-system av Lars Wiktorin
”Systemutveckling i förändring – inget nytt under solen?”
Möte
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Kravhantering på riktigt
Skapa konkurrenskraft med bättre kravhantering
konferens
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Visualisera verksamhetens förmågor
Synliggör värdeflödet
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Testledning
Från planering till uppföljning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
It-upphandling – kravställning på tjänster och system
Kravställning på tjänster och system
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Strategy – ISPMA Excellence level
Certification program for software product managers
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Projektledar­programmet
En helhetssyn på projektarbete
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Stödja och styra projekt
Rätt stöd till projektet är avgörande
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning steg två
Genomför och avsluta projekt
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Agil kravhantering
Kravarbete i en agil miljö
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Value Proposition Design
Skapa erbjudanden med hjälp av kundinsikter!
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Design Studio
Lär dig innovera med Design Studio!
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Value Experience Design
En effektiv metod för att förstå kundens behov
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Informationssäkerhet för ledare
Kravställning och uppföljning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
ISTQB agil testare
Grunderna inom agil testning enligt ISTQB.
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – Solution Architecture
Associate Course
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Processutveckling
Öka kundvärdet med smartare sätt att arbeta
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Öka organisationens digitala förmåga
Digitala transformationer
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Tjänstedesign
Värdeskapande kundupplevelser
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
TRIM Foundation
ITIL på svenska
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Scrum and Agile Master
Scrum, Lean och mycket mer Agile
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
IREB certifierad kravhanterare (CPRE Foundation)
Certifierad kravhanterare
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Pm3 grund
För affärsmässig förvaltningsstyrning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad Lead Developer
En karriärväg för utvecklare
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Kravdesign
Detaljera och strukturera kraven
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – Software Architecture
Associate Course
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Strategisk informationssäkerhet
En självklar kompetens i ledningen
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad programledare
Digitala transformationer
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
SAFe 4.5 Scrum Master
SAFe® 4.5 Scrum Master
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Operativ informationssäkerhet
Upprätthåll informationssäkerheten
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Manager/Product Owner SAFe 4.5
Certifierad SAFe PM/PO
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad förvaltningsledare
Utbildning inom förvaltningsstyrning
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Technology
Blockkedjor från grunden
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Nyttovärdering och business case – Peng steg 1
Värderar och ökar nyttan
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Planning – ISPMA Excellence level
Certification program for software product managers
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Portföljstyrning med pm3
Skapa en samlad styrning för den totala uppdragsportföljen
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Peng steg 2
Certifiera dig som Peng-ledare
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad informations­säkerhetsarkitekt
Strategisk - Teknisk - Operativ
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Visualisering av modeller
Kommunikation med grafik och text
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modelleringsmönster
Fördjupa din kunskap inom informationsmodellering
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Agil test
Testarbete i en agil miljö
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
ITIL Foundation
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
COBIT 5 Foundation
IT Governance-ramverket
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer