Peter Tallungs arbetar med utveckling av affär, verksamhet och IT. Han finns på konsultföretaget IRM som startades med modelldriven verksamhets- och systemutveckling som bärande idé år 1982. ”Jag tror att vi lever i en tid av uppvaknande. Det som nu händer i relationen mellan IT och verksamhet är större än allt som hänt tidigare. Detta vill jag skriva om”. IRM driver utbildningarna Certifierad verksamhetsarkitekt sedan 1994 samt Certifierad process- och verksamhetsutvecklare.


Fler spaningar från Peter Tallungs


Fyra myter som hämmar och fjättrar oss

Peter Tallungs

ENTERPRISEARKITEKTUR Om vi kan göra oss kvitt några vanliga myter som styr tänkandet i våra organisationer, då kan vi få loss den otroliga kraft som idag ligger fjättrad i individer och i team.

Läs mer

Hierarkiska organisationer kan inte överleva!

Peter Tallungs

ENTERPRISEARKITEKTUR Cybernetiken ger ny grund åt enterprisearkitekturen. Hållbara verksamheter är nämligen alltid fraktala.

Läs mer

Arkitektarbete som design – del 3: Mitt ansvar som designer

Peter Tallungs

ENTERPRISE ARCHITECTURE Vad är god design? Vad är designerns ansvar? Hur kan jag utvecklas som designer?

Läs mer

Arkitektarbete som design – del 2: Hantverket

Peter Tallungs

ENTERPRISE ARCHITECTURE Om vi ser på arkitektarbetet som ett slags designarbete, vad betyder det för oss?

Läs mer

Arkitektarbete som design – del 1

Peter Tallungs

ENTERPRISE ARCHITECTURE Om vi ser oss som designers ställs vårt arbete i ett nytt ljus och bitar faller på plats.

Läs mer

Arkitekturarbete handlar om ”Wicked problems”!

Peter Tallungs

ENTERPRISE ARCHITECTURE Den typ av frågeställningar vi behöver hantera i en organisation är av en art som vi är dåligt förberedda för. Vi behöver nya synsätt som bättre stämmer med verkligheten och nya verktyg för att ta oss an verksamhetsproblem på riktigt.

Läs mer

Lean- och agile-vågen rullar djupare in i våra organisationer

Håkan Edvinsson

EA Om någon kan ha missat: Det pågår ett paradigmskifte inom verksamhets- och it-utveckling. Etiketten på det nya paradigmet är ofta ”Lean”, men närbesläktade synsätt ryms också bakom etiketter som ”Agile” och ”Kanban”.

Läs mer

Arkitekturarbete som skapande av kunskap

Peter Tallungs

TEKNIK Vi ser en trend inom affärstänkandet mot att organisationens förmåga att skapa ny kunskap hamnar i fokus. Vad betyder det perspektivskiftet för oss arkitekter?

Läs mer

Fyra problem med EA-verktyg

Peter Tallungs

EA Specialiserade verktyg låter som en bra idé, men vi vill visa på grundläggande problem med en verktygsdriven EA-ansats, som gör att det kan bli en fälla för arkitektteamet. Om man inte ser upp leder arbetet in i en återvändsgränd från vilken det inte finns någon meningsfull fortsättning.

Läs mer

“Home is where the work is”

Peter Tallungs

EA Arkitektur handlar om att förändra. För att verkligen kunna påverka och samarbeta behöver du finnas där behoven finns snarare än sitta på en fast plats i organisationen. I denna spaning resonerar vi om arkitekten som en organisatorisk nomad.

Läs mer

Kan arkitektarbete motiveras i pengar?

Peter Tallungs

EA Verksamhetsarkitekter vill ofta ha råd om hur man motiverar en arkitektursatsning för en ledning. Vanligen förväntas man i förväg visa hur man räknar hem arkitektarbetet i pengar.

Läs mer

Åtta trender inom enterprise-arkitektur i Sverige

Håkan Edvinsson

EA Vad händer inom området? Vart är vi på väg och varför?

Läs mer

Behövs verkligen arkitekter?

Peter Tallungs

EA I Kina har ett antal företag på kort tid blivit världspåverkande aktörer. Sprungna ur en diktatur som inte uppmuntrat entreprenörskap och företagande har de blivit framgångsrika giganter. Och detta utan verksamhetsarkitekter.

Läs mer

Alla är trötta på dogmer och revir

Peter Tallungs

EA Det saknas ett öppet och obundet community för enterprise-arkitektur i Sverige. Kunskapsområdet ägs och styrs av leverantörsföretagen.

Läs mer

Systemet fungerar – men patienten dog

Peter Tallungs

EA Det pratas mycket om distansen mellan verksamheten och IT. Men det glappar också inom IT. Dags att överbrygga gapen mellan professionerna som bygger system.

Läs mer

Min EA är inte din EA!

Peter Tallungs

EA Du har inte samma mission som arkitekten som sitter bredvid dig. Fyra arketypiska EA-roller särskiljer olika slags EA-arbete, med olika förväntade resultat. Vilken roll har du?

Läs mer

Jag hann med planet till Mallorca – nästan…

Peter Tallungs

EA Kvalitet inom it har länge dominerats av systemens tillgänglighet och källkodens felfrihet. Det borde handla mer om att möjliggöra för verksamheten att alltid göra rätt saker. Här är ett upprop: applicera Lean på arkitekturarbete och få bättre verksamhetseffekt.

Läs mer

Arkitektarbetets strategi

Peter Tallungs

EA Hur kan du gå tillväga för att få till en arkitektfunktion som verkligen fungerar och gör nytta i din verksamhet?

Läs mer

Så undviker du idoldöden

Peter Tallungs

EA Vad händer när du gjort succé som arkitekt? Kicken av att vara efterfrågad kan bli din undergång. Ett råd är att lämna över mer ansvar till andra. Det sänker inte din status – snarare tvärtom.

Läs mer

Fem radikala råd för bättre modeller

Peter Tallungs

EA Verksamhetsarkitektens speciella nisch är modelldriven utveckling av verksamhet. Och modelldriven utveckling vilar tungt på arkitektens förmåga att få till kommunikativa modeller. Men hur det går till är en borttappad aspekt av modelleringsarbetet.

Läs mer

Arkitekttyperna – vi har hela listan

Peter Tallungs

EA Vi kikar vi på några ytterlighetstyper av chefsarkitekter och vad det kan innebära att ha dem i närheten. Sedan lär vi dig smarta strategier för att neutralisera dem.

Läs mer

Förändringsledning som inte inkräktar

Peter Tallungs

EA Hur man bygger upp styrning av informationsresursen som verkar med människorna och det dagliga arbetet i organisationen – istället för emot.

Läs mer

30 år med verksamhetsarkitektur

Peter Tallungs

EA Ska EA-arkitekten göra delar av vd:ns jobb? Affärsutformning och ledningsfrågor har kommit upp ganska nyligen på agendan i arkitektkretsar. Det är en agenda som har skiftat under decennierna.

Läs mer

Kan vi gifta ihop it-sidan med verksamheten?

Peter Tallungs

EA Komponentperspektivet ger en ny infallsvinkel på klassiska problem inom EA-området.

Läs mer

Verksamhetens meningsfulla byggblock

Peter Tallungs

EA Mot en komponentvy i verksamhetsarkitekturen. Men vad är en verksamhetskomponent egentligen? Vi hämtar inspiration från en tysk akademiker.

Läs mer

Vad är Business Capabilities?

Peter Tallungs

EA Verksamhetsarkitektur-området befinner sig mitt i ett paradigmskifte. Processer har fått konkurrens av förmågor som verksamhetens grundläggande byggblock.

Läs mer

Hur byggnader lär sig – vad händer efter att de byggts?

Peter Tallungs

EA I de två senaste spaningarna presenterade vi Christopher Alexander, byggnadsarkitekten och designteoretikern som har påverkat designtänkandet inom vårt område. Vi kan inte låta bli att presentera ännu ett lästips längs det spåret.

Läs mer

Byggnadsarkitektur för företagsarkitekter – Del 2

Peter Tallungs

EA Vi gör denna gång nedslag i två av byggnadsarkitekten och designteoretikern Christopher Alexanders designmönster. Vi tycker att Alexander säger något som är intressant för vårt område.

Läs mer

Byggnadsarkitektur för företagsarkitekter - Del 1

Peter Tallungs

EA Det finns kunskap och tänkare inom byggnadsarkitekturområdet som är intressant för företagsarkitekter. En arkitekt som vi särskilt vill lyfta fram är Christopher Alexander.

Läs mer

EA-spanarnas Togaf-rapport – Del 3: Togafs framtid

Peter Tallungs

EA Är Togaf framtiden?

Läs mer

EA-spanarnas Togaf-rapport – Del 2: Hur kan man använda Togaf?

Peter Tallungs

EA Vi tycker att det är dags för en öppen dialog om väsentligheter. Vad är Togaf egentligen, bortom hajpen? Vilken nytta kan man få av Togaf? Är Togaf framtiden?

Läs mer

EA-spanarnas Togaf-rapport – Del 1: Vad är Togaf?

Peter Tallungs

EA Vad är Togaf egentligen, bortom hajpen? Vilken nytta kan man få av Togaf? Är Togaf framtiden? Vi tycker att det är dags att se efter vad som finns bakom säljretoriken.

Läs mer

Starta med "Varför?"

Peter Tallungs

EA Hur förklarar man varför vissa kan åstadkomma saker som tycks trotsa alla antaganden? Varför är till exempel Apple så nyskapande? De har samma tillgång till samma talanger, samma konsulter, samma media. Varför är det så att de ändå verkar ha något annorlunda?

Läs mer

Ta grepp om begreppen!

Peter Tallungs

EA Inom EA-området har vi alltid sagt att vi måste skriva definitioner och beskrivningar för verksamhetsbegreppen i våra modeller och att det ska vara riktigt bra definitioner och beskrivningar. Men sen har vi inte sagt så mycket om hur man får fram och hur man arbetar med definitioner. Området är helt enkelt outvecklat och eftersatt. Men nu händer det...

Läs mer

Dags att gå vidare från Zachman

Peter Tallungs

EA Den mest centrala och mest seglivade idén i hela EA-världen har stelnat till en dogm som hindrar utvecklingen. EA-rörelsen har under sitt första kvartsekel låst fast sig vid ett ramverk som duger föga till praktiskt arkitekturarbete. Men nu släpper det!

Läs mer

Business Capabilities är våra komponenter

Peter Tallungs

EA Länge har vi kunnat analysera en verksamhet ur olika perspektiv -processer, information, verksamhetsregler, mål, organisation med flera. Men vi har saknat ett komponentsynsätt – att kunna se på en verksamhet som system av samverkande komponenter.

Läs mer

Dags att rensa i titeldjungeln

Peter Tallungs

EA IT-arkitekt, systemarkitekt, lösningsarkitekt, mjukvaruarkitekt, infrastrukturarkitekt, enterprise-arkitekt, verksamhetsarkitekt, informationsarkitekt, dataarkitekt, affärsarkitekt, säkerhetsarkitekt, integrationsarkitekt, användbarhetsarkitekt med flera. En titel har ofta flera konkurrerande innebörder som skiljer sig ganska rejält från varandra.

Läs mer

Kunder skapar växthuseffekt

Peter Tallungs

EA Nytänkande företag har alltid förstått vikten av att få återkoppling från kunder. Nu finns det även konkreta belägg för att ett direkt engagemang från kunden i produktutvecklingsprocessen gör verklig skillnad på förmågan att tänka nytt och annorlunda.

Läs mer

Informationsarkitektens renässans

Peter Tallungs

EA Företagen börjar inse hur dålig koll de har på sin informationsresurs och nu ökar efterfrågan på arkitektarbete inriktat på informationsperspektivet. Vad kommer detta sena uppvaknande att leda till?

Läs mer

Är du innovativ?

Peter Tallungs

EA Informationstekniska framsteg är inte bara innovationer i sig själva, de möjliggör helt nya innovationsprocesser. Vinnarna är de som lyckas kapitalisera på IT-förmågan och tar ledningen i en tid där innovationskraften baserar sig på experimenterande med information och att kunna dela den informationen med varandra.

Läs mer

John Zachmans utopi

Peter Tallungs

EA Zachman ansåg redan på 80-talet att ett företags IT-system är en definierande del av företaget, jämsides med sådant som informationsresurser, processer och information. Det var i opposition mot tidens synsätt som tvärtom hävdade att IT-systemen var underordnade och utanför verksamheten, ett stöd för verksamheten.

Läs mer

Framtidens arkitekter tänker design

Peter Tallungs

EA Vi verksamhetsarkitekter behöver inte förstå design bättre, vi måste själva bli designers. Att ta till sig ett starkt kundperspektiv i arkitekturarbetet är en vägledande princip för hela EA-designprocessen.

Läs mer

Agile Enterprise Architecture

Peter Tallungs

EA Just nu sker en utveckling av arbetssättet inom Enterprise Architecture-området. Det växer fram ett mer involverande, mer kommunikativt och mer praktiskt inriktat sätt att arbeta bland arkitekter.

Läs mer

Spirit of Innovation

Peter Tallungs

EA Företag och organisationer behöver ständigt, nu mer än någonsin, förnya och förbättra sina tjänster, produkter och processer. Öppen innovation ställer tidigare affärsmodeller på huvudet och är en stor utmaning för så gott som alla branscher.

Läs mer

Enterprise-arkitektens årtionde

Peter Tallungs

EA Företagen behöver arkitekturarbete som aldrig förr och det står en ny generation arkitekter färdiga att kavla upp ärmarna. Kommer Enterprise Architecture som kunskapsområde att leverera?

Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Dataskyddsombud - certifiering
Certifiering för nya rollen dataskyddsombud
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad CIO
Inspiration, kunskap och nätverk
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad chefsarkitekt
Ledarskap i arkitektur och handling
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
ITARC 2018
Årets konferens för IT-Arkitekter
konferens
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad affärsarkitekt Master
Affärsmodeller som fungerar och värdeerbjudanden som säljer
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad IT-arkitekt Master
Sveriges största utbildning av IT-arkitekter
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsarkitekt
Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsutvecklare
Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Teknisk informationssäkerhet
Bli en duktig beställare av informationssäkerhet
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
GDPR – nyheter och praktisk anpassning
Så kommer du igång!
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Master Data Management in practice
Tangible tools to get started with business-driven MDM development
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Informationsmodellering
Strukturera informationen
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Effektiv kravhantering
Lär dig ställa rätt krav
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
PMI-certifiering – preparandkurs
Utmärk dig som projektledare
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Manager – ISPMA Foundation level
För dig som vill bli produktchef
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Prosci Change Management Certification
Certifiering inom förändringsledning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Effektiv testmetodik
För testare och testledare
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Praktiskt ledarskap
Utveckla dina färdigheter att hantera olika ledarsituationer
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Advanced Scrum Master SAFe 4.5
Certifierad SAFe® 4.5 Advanced Scrum Master
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Leading SAFe 4.5 i praktiken
Certifierad SAFe Agilist – Scaled Agile Framework (SAFe)
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Kravledning
I projekt och förvaltning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Agil projektledning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Öka ledningens digitala förmåga
Digitala transformationer
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – grundkurs för IT-arkitekter
Architect Core Training & CITA-F certifiering
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Affärsmodell och Innovation
Business Model and Value Proposition Design
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad testare enligt ISTQB och SSTB
Höj din kompetens inom test
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning
Lyckas med dina projekt
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
BOKRELEASE: Utveckling av IT-system av Lars Wiktorin
”Systemutveckling i förändring – inget nytt under solen?”
Möte
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Kravhantering på riktigt
Skapa konkurrenskraft med bättre kravhantering
konferens
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Visualisera verksamhetens förmågor
Synliggör värdeflödet
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Testledning
Från planering till uppföljning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
It-upphandling – kravställning på tjänster och system
Kravställning på tjänster och system
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Strategy – ISPMA Excellence level
Certification program for software product managers
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Projektledar­programmet
En helhetssyn på projektarbete
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Stödja och styra projekt
Rätt stöd till projektet är avgörande
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning steg två
Genomför och avsluta projekt
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Agil kravhantering
Kravarbete i en agil miljö
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Value Proposition Design
Skapa erbjudanden med hjälp av kundinsikter!
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Design Studio
Lär dig innovera med Design Studio!
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Value Experience Design
En effektiv metod för att förstå kundens behov
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Informationssäkerhet för ledare
Kravställning och uppföljning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
ISTQB agil testare
Grunderna inom agil testning enligt ISTQB.
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – Solution Architecture
Associate Course
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Processutveckling
Öka kundvärdet med smartare sätt att arbeta
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Öka organisationens digitala förmåga
Digitala transformationer
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Tjänstedesign
Värdeskapande kundupplevelser
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
TRIM Foundation
ITIL på svenska
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Scrum and Agile Master
Scrum, Lean och mycket mer Agile
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
IREB certifierad kravhanterare (CPRE Foundation)
Certifierad kravhanterare
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Pm3 grund
För affärsmässig förvaltningsstyrning
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad Lead Developer
En karriärväg för utvecklare
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Kravdesign
Detaljera och strukturera kraven
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – Software Architecture
Associate Course
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Strategisk informationssäkerhet
En självklar kompetens i ledningen
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad programledare
Digitala transformationer
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
SAFe 4.5 Scrum Master
SAFe® 4.5 Scrum Master
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Operativ informationssäkerhet
Upprätthåll informationssäkerheten
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Manager/Product Owner SAFe 4.5
Certifierad SAFe PM/PO
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad förvaltningsledare
Utbildning inom förvaltningsstyrning
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Technology
Blockkedjor från grunden
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Nyttovärdering och business case – Peng steg 1
Värderar och ökar nyttan
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Planning – ISPMA Excellence level
Certification program for software product managers
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Portföljstyrning med pm3
Skapa en samlad styrning för den totala uppdragsportföljen
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Peng steg 2
Certifiera dig som Peng-ledare
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad informations­säkerhetsarkitekt
Strategisk - Teknisk - Operativ
Certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Visualisering av modeller
Kommunikation med grafik och text
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modelleringsmönster
Fördjupa din kunskap inom informationsmodellering
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Agil test
Testarbete i en agil miljö
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
ITIL Foundation
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
COBIT 5 Foundation
IT Governance-ramverket
Kurs
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer