Synen på projekt avgör framgång med agilt

Mats Janemalm fredag 23 jan 15


AGILE De flesta verksamheter som vill införa ett agilt arbetssätt har problem med projekt. För att lösa problemen behöver synen på projekt förändras.

Den traditionella definition är ett projekt en tillfällig organisation som jobbar för att uppfylla ett mål. Många verksamheter har flera av dessa tillfälliga organisationer igång samtidigt.

Hur fungerar det när vi samtidigt vill skapa agila team som är stabila över tid och har medlemmar på 100 procent? Ja, det krockar så klart när man försöker göra båda sakerna samtidigt. 

– Jag hinner inte vara med och testa i eftermiddag, säger Åsa när teamet samlas på det dagliga morgonmötet.

– Och imorgon är det likadant! Ni får helt enkelt klara det utan mig för jag kan inte bara säga nej till ett så viktigt projekt.

– Det fungerar inte, utbrister Peter frustrerat. Vi hittar aldrig tiden att slutföra leveransen som vi lovade på den senaste sprint-planeringen. Vi jobbar bara med ”brandkårsutryckningar” eller så sitter vi i olika projektmöten. Vi kan lika gärna lägga ned det här agila arbetssättet.

Konflikt mellan gammalt och nytt

Åsa och Peter är båda erfarna utvecklare i ett nytt agilt team som arbetar under höga förväntningar från resten av organisationen. De befinner sig i en konflikt mellan gammalt och nytt arbetssätt och vet inte hur de skall få arbetet att fungera bättre.

Inte heller projektledarna tycker att det fungerar eftersom det blivit svårare att allokera de resurser som behövs. Teamet för en ständig dialog med sin närmaste chef, men inte heller hon har mandat att ändra på företagets projektmetoder.

Företaget där Åsa och Peter jobbar är ett typiskt exempel. Organisationen är uppdelad i avdelningar med ett tydligt och traditionellt funktionsansvar. Samtliga avdelningar har ett ständigt behov att göra förbättringar i sin verksamhet och har även budget för att genomföra dessa.

Alla förändringar vill företaget driva som projekt för att säkerställa att arbetet genomförs på ett strukturerat sätt för att kunna uppfylla givna kostnadsramar. De flesta av projekten berör också något IT-system vilka hanteras av Åsa och Peters team.

Så hur löser vi problemet?

Från resursallokering till skapad nytta

Egentligen är det inte så svårt i praktiken. Istället för att en projektledare äskar de resurser som krävs så hanteras allt i den gemensamma backloggen. Backloggen är enkelt uttryckt en prioriterad lista som innehåller det som skall levereras. 

Det agila teamet kan då få lov att vara stabilt och ta ansvar för sin arbetsprocess. Det minskar administrationen och skapar bland annat möjligheter för en kontinuerlig produktivitetsförbättring.

För några år sedan var det stört omöjligt att förändra synen på projekt. Idag är det ett flertal stor organisationer som tänker annorlunda och prioriterar att bygga stabila team.

Men beslutet att ändra på projektmodell och övergripande styrning verkar vara mycket svårt att fatta och ta lång tid.

Utmaning för ledare

Det kan vara svårt för chefer och ledare att landa i den här typen av beslut eftersom resultaten är svåra att överblicka. Många är vana att delegera till duktiga projektledare och känna sig trygga i det. Men en förändring är nödvändig om vi skall få utväxling av det agila arbetssättet som idag införs nästan överallt.

Det agila arbetssättet innebär också att chefer och ledare behöver ta den här typen av beslut betydligt snabbare och oftare än tidigare. En agil organisation som lyckas bra är en organisation som snabbt kan bygga bort hinder i verksamheten när man ser att något inte fungerar.

Jag kan konstatera att i de organisationer som lyckas gå från resurshantering i traditionella projekt till backlog-hantering med stabila team, så lyfter diskussionerna till en högre nivå. Istället för att många chefer försöker lösa resursproblem, så handlar diskussionen nu om vilka saker som ska göras först för att skapa mest nytta. 

Teamet mår så mycket bättre av att slippa höra diskussionen om resursproblemet och kan istället fokusera på att arbete tillsammans för att leverera verklig nytta.

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Certifierad testare enligt ISTQB och SSTB
Höj din kompetens inom test
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning
Lyckas med dina projekt
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Kravledning
I projekt och förvaltning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
PMI-certifiering – preparandkurs
Utmärk dig som projektledare
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Projektledar­programmet
En helhetssyn på projektarbete
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
It-upphandling – kravställning på tjänster och system
Kravställning på tjänster och system
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Lean and Agile for Strategic Leaders
Skapa resultat med superfart
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Scrum and Agile Master
Scrum, Lean och mycket mer Agile
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Prosci Change Management Certification
Certifiering inom förändringsledning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad förvaltningsledare
Utbildning inom förvaltningsstyrning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsarkitekt
Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
COBIT 5 Foundation
IT Governance-ramverket
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Övertyga som IT-arkitekt
Att driva projekt och design till ett lyckat resultat
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad CIO
Inspiration, kunskap och nätverk
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Informationsmodellering
Strukturera informationen
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Internet of Things
Så kommer du igång
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Molntjänster – arkitektur, säkerhet & juridik
En kurs som lär dig om, när och hur
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Nyttovärdering och business case – Peng steg 1
Värderar och ökar nyttan
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Agil test
Testarbete i en agil miljö
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning steg två
Genomför och avsluta projekt
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer