Miljötänk i affärsmodellen

Linus Malmberg & Björn-Erik Willoch fredag 30 nov 12


AFFÄRSARKITEKTUR Från att miljömedvetenhet under lång tid varit ett utanpåverk för att skapa bättre image ser vi nu exempel på företag som lyckats integrera miljöarbetet i affärsmodellen. Kanadensiska Patagonia erbjuder sina kunder både hjälp att laga plagg som gått sönder och att sälja dem vidare på eBay. I år kunde de vara så kaxiga att de uppmanade sina kunder till en shoppingfri Black Friday.

Fredagen den 23 november var det Black Friday i USA. Det är fredagen efter höstens stora familjehelg, Thanksgiving, och den markerar inledningen på den viktiga julhandeln. Black Friday är en dag utan skatt på varor, och många butiker öppnar tidigt på morgonen och håller öppet långt in på natten. Det är med andra ord ett riktigt shoppingdygn.

Namnet sägs komma av att det är dagen på året då företagen börjar visa svarta siffror – det vill säga vinst. För många är julhandeln helt avgörande för årets resultat så det är mycket som står på spel.

Reimagine

Måste vara bra på allt ...och lite till

Kraven som ställs på dem som leder en verksamhet är många och av skiftande karaktär. Å ena sidan måste verksamheten drivas på ett effektivt sätt. Det innebär att alla processer ständigt står under kravet att förbruka mindre resurser och ändå skapa mervärden.

Å andra sidan ställs krav på allt högre förädling av det som görs. Kundvärdet måste öka för att möta kraven från allt kräsnare kunder som kan välja att spendera sina pengar någon annanstans.

Men det finns också krav från omvärlden. Miljömedvetenhet är ett sådant exempel och ett krav som bara växer. Under lång tid har miljöarbetet betraktats som något som lagts ”ovanpå” den befintliga verksamheten. Varumärke och marknadsföring har varit primära drivkrafter. Och naturligt nog har miljöarbetet därmed betraktats som en kostnad som belastar verksamheten.

På senare tid har dock trenden svängt och allt fler satsar på hållbarhet som integrerade delar av sin verksamhet. Vi ser nu allt fler företag som med framgång byggt in miljömedvetenheten i sina affärsmodeller.

Ett sådant företag är kanadensiska friluftsmärket Patagonia som skapat strukturer för återvinning och återanvändning av de kläder som sålts. Genom sitt program ”Common Threads” kan man få hjälp att laga plagg som gått sönder och skänka eller sälja dem via Ebay. Miljöarbetet har byggts in i tillverknings- och distributionsprocesserna som därigenom blivit effektivare.

Uppmanar sina kunder att skippa shoppingen

Inför årets Black Friday uppmanade Patagonia i helsidesannonser sina köpare att avstå från att handla den dagen. Det ligger helt i linje med grundaren Yvon Chouinards idé om att skapa kläder för ”tysta sporter” och minimera påverkan på naturen. Det ligger i verksamhetens DNA att förstärka tanken på att man inte ska utarma de ändliga resurserna.

Patagonia har utvecklat en affärsmodell där hållbara värden är en del av förutsättningarna för att göra en bra affär. ”Varje gång vi tagit beslut om att göra gott har det visat sig leda till bra affärer” lär Chouinard ha sagt om sitt sätt att bygga verksamheten.

Vinsten när arbetet med hållbarhet integreras i affärsmodellen på detta sätt blir dubbel: Det upplevda kundvärdet ökar samtidigt som verksamhetens processer blir effektivare. Om arbetet gjorts på rätt sätt blir det även en vinst för alla i och med att påverkan på miljön minskar. Man har lyckats skapa ett större värden med mindre uttag av resurser.

Hållbarhet en drivkraft för innovation

Om vi ska klara av att möta de utmaningar som jordens ändliga resurser innebär och samtidigt bibehålla ett utvecklingspositivt samhälle med nya produkter och tjänster så måste hållbarhetsfrågan lyftas in som en central del i utvecklingsarbetet och därmed vara en affärsdrivande resurs i innovationsarbetet.

För detta krävs både kunskap och ambition från högsta ledningen och hela vägen ut i organisationen.

Ikeas katalog för 2013 går ut i drygt 190 miljoner exemplar. På framsidan av den nya katalogen är det en fåtölj från 1951 som klätts om och ”förnyats” med modern textil. Budskapet är tydligt och med tanke på att det levereras av en möbelgigant och tillika världsmästare i slit-och-släng så är det en klar trendsignal på vad som gäller framåt.

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Certifierad CIO
Inspiration, kunskap och nätverk
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Nyttovärdering och business case – Peng steg 1
Värderar och ökar nyttan
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Peng steg 2
Certifiera dig som Peng-ledare
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Affärsmodell och Innovation
Business Model and Value Proposition Design
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad Data Scientist
For business
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad affärsarkitekt Master
Affärsmodeller som fungerar och värdeerbjudanden som säljer
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Manager – ISPMA Foundation level
För dig som vill bli produktchef
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Tjänstedesign
Värdeskapande kundupplevelser
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Leading SAFe 4.5 i praktiken
Certifierad SAFe Agilist – Scaled Agile Framework (SAFe)
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Visualisera verksamhetens förmågor
Synliggör värdeflödet
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
GDPR – nyheter och praktisk anpassning
Så kommer du igång!
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Implementing SAFe 4.5 With SPC Certification
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Business
Innovation, affärsmodeller och blockchain ur ett verksamhetsperspektiv.
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Technology
Blockkedjor från grunden
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Affärsutveckling med plattformar
Lär dig använda Platform Design Toolkit
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Digitala Transformationer i Praktiken
Ett frukostseminarium om att genomföra och driva digitala transformationer.
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Value Proposition Design
Skapa erbjudanden med hjälp av kundinsikter!
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Design Studio
Lär dig innovera med Design Studio!
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Value Experience Design
En effektiv metod för att förstå kundens behov
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer