Hierarkiska organisationer kan inte överleva!

Peter Tallungs onsdag 26 nov 14


ENTERPRISEARKITEKTUR Cybernetiken ger ny grund åt enterprisearkitekturen. Hållbara verksamheter är nämligen alltid fraktala.

En hierarkisk organisation styrs från toppen. Den har inte känselspröt för att uppfatta vad som händer i kontaktytorna mot omgivningen. Den kan inte agera lyhört och effektivt, inte anpassa sig kontinuerligt till omgivningen på det sätt som behövs i en dynamisk värld. Organisationen är döv och stum på ett sätt som gör att den inte kan överleva i en föränderlig omgivning.

Det är den brittiske managementforskaren Patrick Hoverstadt som underkänner traditionell management på detta sätt, i boken The fractal organisation - Creating Sustainable Organizations with the Viable Systems Model från 2008. 

Självstyrande enheter

Verksamheten måste i stället vara uppbyggd av självstyrande enheter som var och en har sin egen koordinering, leveransstyrning, omvärldsbevakning, utveckling och strategi. Varje sådan enhet måste i sin tur vara sammansatt av än mindre enheter med samma autonomi inom sitt område. Var vi än zoomar in eller ut återkommer samma mönster.

En sådan struktur, där samma mönster återkommer oavsett skala kallas för fraktal. Hoverstadt ställer en fraktal organisationsstruktur mot en hierarkisk där styrning och ledning per definition bara finns i toppen, och varje nivå endast har att utföra vad ovanstående nivå bestämmer.  

Men om en hierarkisk organisation inte kan överleva, hur förklarar vi då de hierarkiska organisationer som faktiskt finns och mår bra? Jo, enligt Hoverstadt är hierarkin detta fall en illusion. Folket i verksamheten ignorerar på ett hälsosamt sätt de påbud som kommer från toppen och gör i stället det som behövs för verksamhetens bästa. 

Cybernetikens syn på system

Den gren av systemteorin som Hoverstadt refererar till är Cybernetiken, en gren av systemteorin. Den fraktala modell för organisationer som han argumenterar för är ”Viable System Model” eller ”VSM” som britten och cybernetikern Stafford Beer beskrev i boken Brain of the firm som kom ut första gången 1972.

Det här är särskilt intressant för oss enterprise-arkitekter. För det finns en rörelse inom EA-samhället som just nu söker ny grund i Cybernetiken. Förra året kom en antologi ut med titeln Beyond Alignment – Applying Systems Thinking in Architecting Enterprises. Redaktörer var John Gøtze och Anders Jensen-Waud från Köpenhamns it-universitet. Boken innehåller texter av 34 akademiker och praktiker inom EA-området som tillsammans propagerar för att EA-området behöver en ny stabil grund och att denna står att finna just i dessa idéer.

Cybernetiken i populärkulturen

Om EA får en ny grund från cybernetiken kommer vi lustigt nog att dela husgudar med 50-talets Sci-Fi som var närmast besatt av cybernetik. ”Cybernetik” är en term som bär smak av 50-talets framtidsdrömmar, med blinkande elektronhjärnor och intelligenta robotar. Dessutom hamnar vi i lag med 80-talets cyberpunk.

Ty på 80-talet myntade författaren William Gibson termen ”cyberrymden” och lade grunden till den litterära genren cyberpunk. Förledet ”cyber” dök sedan upp överallt i samband med uppkopplade hemdatorer och drömmen om vad detta skulle leda till. Uttrycket försvenskades till och med till ”sajber”.

Cybernetik idag

Men cybernetik är mer än nostalgisk och punkig framtidsromantik. Den är ett tvärvetenskapligt forskningsområde om kommunikation och styrning. Grundidén är att man ser återkommande mönster vare sig det gällde levande organismer, maskiner eller organisationer. 

Termen cybernetik nämns sällan idag. Området har förgrenat sig och blandats upp till diverse discipliner som artificiell intelligens, komplexa system, beslutsteori, läran om kunskap i organisationer, systemteori och simulering. 

Viable System Model 

Att dessa tankar brutit fram just nu beror det med all säkerhet på Patrick Hoverstadt. Han har gjort Stafford Beers tankar åtkomliga för en bredare publik med sin bok. VSM är en generell modell för att betrakta organisationer.

Varje naturlig operativ enhet i en organisation bildar oavsett fraktal nivå ett eget autonomt system med sina egna styrmekanismer. Styrmekanismerna handlar om saker som inre koordinering, leveransstyrning, byggande av förtroende, anpassning och utveckling i förhållande till omvärlden samt gränser och identitet.

Praktisk användning

Jag har nyligen varit med om att använda VSM för att få grepp om en verksamhet och skapa gemensam förståelse i ett större transformeringsprogram. Vi har kartlagt verksamhetens funktioner och då använt VSM för att hitta den naturliga strukturen i verksamheten. Det vill säga vilka funktioner eller förmågor vi behöver se och hantera som helheter. 

Erfarenheterna är mycket goda, redan så här tidigt. Det känns som att VSM är en saknad länk som skänker den struktur åt Capability Modeling som vi sökt. Om vi lyfter blicken håller vi med om att VSM ger den sammanhållande och fungerande teori som EA-området saknat. 

För den som är intresserad av detta nya perspektiv inom Enterprise-arkitektur är Patrick Hoverstadts bok den bästa introduktionen. Vill man sedan ta del av EA-samhällets syn på VSM är ”Beyond Alignment” nästa hållplats. Där finns gott om referenser för fortsatta studier.

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning
Lyckas med dina projekt
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Kravledning
I projekt och förvaltning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Projektledar­programmet
En helhetssyn på projektarbete
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Lean and Agile for Strategic Leaders
Skapa resultat med superfart
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Scrum and Agile Master
Scrum, Lean och mycket mer Agile
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Prosci Change Management Certification
Certifiering inom förändringsledning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad förvaltningsledare
Utbildning inom förvaltningsstyrning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsarkitekt
Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
COBIT 5 Foundation
IT Governance-ramverket
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad CIO
Inspiration, kunskap och nätverk
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Informationsmodellering
Strukturera informationen
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Processutveckling
Öka kundvärdet med smartare sätt att arbeta
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modellering och utveckling av beslutsstöd
Metoder för bästa resultat
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Visualisering av modeller
Kommunikation med grafik och text
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modelleringsmönster
Fördjupa din kunskap inom informationsmodellering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Nyttovärdering och business case – Peng steg 1
Värderar och ökar nyttan
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning steg två
Genomför och avsluta projekt
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Peng steg 2
Certifiera dig som Peng-ledare
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsutvecklare
Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Processägare
Effektivisera dina processer
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer