Framgångsrikt värdeskapande

Per-Magnus Skoogh torsdag 19 jun 14


PRODUKTÄGARSKAP Vi lever i en värld med ökande osäkerhet, där det blir allt svårare att förutsäga vad som kommer ge värde. Vi måste hitta sätt att ta tag i den osäkerheten och hitta fram till den faktiska, bevisade affärsnyttan.

Ofta när vi skall skapa något sätter vi upp ett mål och rör oss mot det, med justeringar efter hand för att hela tiden styra mot planen. Det kallar vi att följa en plan (den röda stigen i bilden nedan).

Följ värdet

Om vi istället efter att ha gått en bit på vägen mot vårt initiala mål stannar upp och frågar oss igen vad det är vi siktar mot, kan vi upptäcka att värdet egentligen kanske ligger någon annanstans.

Gör vi sådana avstämningar regelbundet allteftersom vi levererar, kan slutmålet bli något väldigt annorlunda mot det mål vi hade från början – men ett som ligger mycket närmare det faktiska värdet.

Det kallar vi att följa värdet. Det betyder att vi måste våga experimentera, och inte anta att vi vet var värdet finns redan när vi börjar leverera.

Tre hörnstenar

Vår värdegenerering vilar på tre hörnstenar:

  • Leveransförmåga
  • Rätt affär
  • Värdehantering

Vi måste lita på att vi har förmågan att leverera. Vi måste även säkerställa att vi har rätt affär, eller rätt sätt att skapa värde på – det här gäller alltså även dig som arbetar i en icke vinstdrivande organisation. Och vi måste till sist ha förmågan att alltid jaga värdet – att kunna hantera och förstå var värdet faktiskt finns.

Dessa tre områden måste balanseras, och det är här vi behöver en produktägare. Produktägaren är någon som bör ha ett 360⁰-perspektiv på hela organisationen – på leveransteam, kultur, ledning, investerare och kunder. Här behövs verkligen ett helhetsperspektiv.

För att lyckas med det här i praktiken finns flera metoder – Lean, Scrum, Agile, Lean Start-Up, Value Management – och får vi dem att samverka kan vi hitta fram till riktigt bra lösningar.

Varför?

Vad blir det för effekt om man lyckas med det här? Varför skall man satsa på de här metoderna? Det finns tre huvudsakliga svar på den frågan:

  • Högre lönsamhet
  • Nöjdare kunder
  • Mätbar framgång

Högre lönsamhet handlar om mer värde för pengarna och gäller därför fortfarande lika mycket oavsett om du jobbar i en vinstdrivande organisation eller inte.

Nöjdare kunder får vi när vi blir bättre på att identifiera vad det är våra kunder vill ha. Och till sist handlar det om mätbar framgång – att kunna bevisa att vi är på väg åt rätt håll.

Framgång i verkligheten

Som ett första exempel kan vi titta på vårt eget företag. Vi är ett litet företag, men vi har en markant högre lönsamhet än de flesta andra företag inom vår bransch. Vi använder Agile och ett effektivt produktägarskap inom vår egen organisation, och det har gett märkbara framgångar. Vi har dessutom en väldigt glad och trevlig arbetsplats!

Ett annat ”bevis” är hur många som använder sig av Agile och besläktade metoder ute i världen. Storföretag som Facebook och Groupon använder sig av den här typen av tekniker och är uppenbart väldigt lönsamma. Och vi ser ett ständigt ökande intresse världen över för de olika tekniker och metoder som finns – ett driv för att hitta nya sätt att komma fram till värdet.

Andra konkreta siffror vi har på vad ett framgångsrikt produktägarskap kan innebära ser vi i mätningar på kundnöjdhet. Ett företag som vi har hjälpt med införande av agila arbetsmetoder såg en otrolig ökning i kundnöjdhet, där de från ett snittbetyg på 3 av 10 höjde sin kundnöjdhet till nästan 9 av 10 – på mindre än ett halvår.

Vi kan även se att en bättre förståelse av kunden och dess önskemål, som är vad ett gott produktägarskap leder till, ger en minskning av intern ledtid. Vi har siffror från ett annat företag vi har jobbat med där ledtiden minskade från ett flertal veckor så långt ner som till 3-4 dagar.

Slutsats

Så vad vi försöker säga är att det här är ett sätt att tänka – ett sätt att vara på – där vi tar tag i den osäkerhet som finns i världen och söker oss fram emot svaret på frågan ”Var finns den egentliga affärsnyttan?”

Vi antar inte att vi vet vad som är rätt svar. Vi måste hela tiden verifiera, kontrollera och ifrågasätta om vi är rätt ute eller inte. Vi tittar på de siffror vi har och de mätetal vi har för att kunna fokusera bättre på det riktiga, realiserande värdet.

Det är där produktägaren finns med sitt 360⁰-perspektiv och visar oss vägen.

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning
Lyckas med dina projekt
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Kravledning
I projekt och förvaltning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
PMI-certifiering – preparandkurs
Utmärk dig som projektledare
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Projektledar­programmet
En helhetssyn på projektarbete
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Lean and Agile for Strategic Leaders
Skapa resultat med superfart
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Scrum and Agile Master
Scrum, Lean och mycket mer Agile
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Prosci Change Management Certification
Certifiering inom förändringsledning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad förvaltningsledare
Utbildning inom förvaltningsstyrning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsarkitekt
Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
COBIT 5 Foundation
IT Governance-ramverket
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Övertyga som IT-arkitekt
Att driva projekt och design till ett lyckat resultat
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad CIO
Inspiration, kunskap och nätverk
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Informationsmodellering
Strukturera informationen
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Processutveckling
Öka kundvärdet med smartare sätt att arbeta
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modellering och utveckling av beslutsstöd
Metoder för bästa resultat
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Visualisering av modeller
Kommunikation med grafik och text
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modelleringsmönster
Fördjupa din kunskap inom informationsmodellering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Nyttovärdering och business case – Peng steg 1
Värderar och ökar nyttan
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – Solution Architecture
Associate Course
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Agil test
Testarbete i en agil miljö
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer