Försäkring 2.0?

Jan Hedestam onsdag 19 nov 14


AFFÄRSMODELLER Peer-to-peer försäkring på väg via de sociala medierna – ett nytt sätt att bedriva försäkringsverksamhet.

no

Friendsurance har utmanat den etablerade affärsmodellen för försäkringsbolag. Som första bolag har de introducerat begreppet online peer-to-peer insurance. De kombinerar sociala medier och nätverk med försäkringsverksamhetens kärna - att ta och fördela risker inom kollektivet. 

Det är den nya valutan ”trust” – förtroende mellan individer – som skapar förutsättningarna för denna affärsmodell. Communities som Airbnb för bokning av boende eller Ûber, för att boka en taxi, bygger de på att förtroende skapas mellan erbjudare och mottagare. När det gäller Friendsurance handlar det om att ta med personer som du litar på och har förtroende för – ”trust” eftersom ni tar delar risken för att få betala försäkringsersättning. 

Är detta försäkring 2.0?

Kunder ansluter sig genom att bilda enskilda försäkringsnätverk och kan på så sätt sänka sina årliga premier. För varje kund som du skaffat till ditt närverk och som förblir skadefri för du sänkt premie på nästa års premie. Upp till 50 procent!

Den sanna ömsesidiga tanken i ny förpackning – du tar med personer som du bedömer ansvarsfulla. Ni gör ett gemensamt litet försäkringsåtagande (max 30€) för otur kan alla ha ibland. Ju fler kunder du skaffar via ditt nätverk, desto större ekonomisk buffert skapar du för eventuella skadeersättningar.

Försäkringsgivaren behöver enbart reglera större ersättningskrav. Behöver bufferten inte användas, återbetalas den i form av lägre premier nästa år. Med tio personliga återförsäkringar kan du få upp till 50 procent rabatt på nästa års premie, enligt Friendsurance.

Viral marknadsföring

En effekt av det nya sättet att bedriva verksamheten är att kunderna lär stanna länge eftersom alternativet förmodligen alltid blir dyrare. Kunderna kommer sannolikt att prata med sina bekanta om fördelen med att känna varandra och de låga avgifterna. För vem vill inte slippa betala onödigt mycket för något de verkligen behöver – rätt försäkringsskydd. 

Om online peer-to-peer insurance blir en effektiv kanal för de svenska försäkringsbolagen återstår att se. Klart är i vart fall att diskussioner kring provisionsförbud och uppkomsten av ett flertal prisjämförelse sajter i Europa inom försäkring utmanar det etablerade sättet at distribuera försäkringar – via egen säljkår eller förmedlare. 

I Sverige har vi dessutom en speciell situation med försäkringslösningar tecknade via kollektivavtalade tjänstepensioner och andra gruppföreträdare som fackföreningar och frivilliga föreningar. I takt med att finansieringen av den sociala välfärden blir en allt större utmaning växer behovet av individuella lösningar – även i Sverige. Då kan online peer-to-peer försäkring vara ett effektivt sätt att få det man behöver - ett adekvat försäkringsskydd.

Varför fungerar det för Friendsurance?

Friendsurance har funnit att personliga försäkringsnätverk ger ett antal kostnadsminskande effekter:

  • Minskat bedrägeri – Bedrägeri minskar återbetalning och därmed rabatten på premier. Det har en stark moralisk effekt. Du tar inte med personer du inte litar på och du tänker dig för innan du förstör för dina vänner.
  • Bättre riskurval – Försäkringstagare använder privat information för att avgöra vem man ska kontakta. Det öppnar för personer med låga riskprofiler och stänger ute den med dåliga riskprofiler.
  • Minskade administrationskostnader – små anspråk hanteras i nätverket med hjälp av de försäkringsåtagande personerna gjort mot varandra. Enbart de större anspråken hanterad av försäkringsbolaget. 
  • Minskade försäljningskostnader – modell ger incitament för viral tillväxt – såväl oralt som digitalt. Det minkar kostnaderna för kundanskaffning.

Bilder från Friendsurance webbplatser. 

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Certifierad CIO
Inspiration, kunskap och nätverk
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Nyttovärdering och business case – Peng steg 1
Värderar och ökar nyttan
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – Solution Architecture
Associate Course
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Peng steg 2
Certifiera dig som Peng-ledare
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Affärsmodell och Innovation
Business Model and Value Proposition Design
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad Data Scientist
For business
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad affärsarkitekt Master
Affärsmodeller som fungerar och värdeerbjudanden som säljer
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Manager – ISPMA Foundation level
För dig som vill bli produktchef
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Tjänstedesign
Värdeskapande kundupplevelser
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Leading SAFe 4.5 i praktiken
Certifierad SAFe Agilist – Scaled Agile Framework (SAFe)
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Visualisera verksamhetens förmågor
Synliggör värdeflödet
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
GDPR – nyheter och praktisk anpassning
Så kommer du igång!
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Implementing SAFe 4.5 With SPC Certification
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Business
Innovation, affärsmodeller och blockchain ur ett verksamhetsperspektiv.
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Technology
Blockkedjor från grunden
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Affärsutveckling med plattformar
Lär dig använda Platform Design Toolkit
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Digitala Transformationer i Praktiken
Ett frukostseminarium om att genomföra och driva digitala transformationer.
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Value Proposition Design
Skapa erbjudanden med hjälp av kundinsikter!
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Design Studio
Lär dig innovera med Design Studio!
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Value Experience Design
En effektiv metod för att förstå kundens behov
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer