De ungas berättelser formar framtiden

Robert Elm & Mathias Kristiansson torsdag 16 aug 12


HÅLLBARA FÖRETAG Insikten om att hållbarhet handlar om att använda resurser på ett smartare sätt kommer förändra näringslivets förutsättningar mer de kommande tio åren än vad Internet gjort de senaste tio åren. Innovativa företag som IKEA, Nike, H&M, Starbucks och Scania ser redan arbetet med att bidra till att lösa samhällsproblem som ett sätt att öka sin lönsamhet.

När det handlar om socialt ansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR), har många svårt att förstå att det handlar om pengar och inte om moral. Det säger Per Grankvist, tidigare hållbarhetsredaktör på Veckans Affärer, flaggskeppet bland Bonnier Tidskrifters affärstitlar, och författare till den bästsäljande boken CSR i praktiken.

Genom att använda resurser på ett smartare sätt - oavsett om det gäller ekonomiska resurser, råvaror eller mänskliga resurser - finns det alltid pengar att tjäna. Det är så enkelt och det kan ibland vara lite svårt att smälta för dem som fortfarande tror att CSR-arbete leder till ökade kostnader. Det gör det inte alls, säger Grankvist.

Deunga1b

Med uppdrag att skapa läslust

Det är lätt att prata om vad alla borde göra men vad gör Bonnierförlagen själva för att vara en aktiv del i samhället och ta ansvar för hållbar utveckling? Vi möter Bodil Unenge, marknadskommunikationschef och ansvarig för CSR-frågor på Bonnierförlagen.

1. Vad innebär det i dag så omtalade begreppet CSR för er?
För oss är det förstås viktigt att genom olika former av insatser främja glädjen och viljan att läsa hos alla människor, men kanske framförallt hos barn och unga. Något som inte bara är roligt, berikar språket och ökar läsförståelsen utan också är en förutsättning för att kunna skaffa sig en utbildning och bli en del i samhället.

2. Hur arbetar ni med CSR?
Vi vill ha aktiva samarbeten där vi tillsammans bidrar med kompetens och engagemang för att göra skillnad. De partners vi samarbetar med är därför noga utvalda organisationer som delar vår inställning och våra värderingar. Våra samarbeten är också långsiktiga. Det tar tid att bygga upp en relation och över tid kan vi förbättra vårt sätt att arbeta och nå ut till fler människor. Exempel på våra partners och projekt är:

Svenska Basketbollförbundet: Kombinera böcker och idrott. Barnen blir bättre bokläsare av att röra på sig. Och bättre basketspelare av att läsa. Föräldrarna är duktiga på att skjutsa sina barn till idrottsaktiviteter. Lika viktigt är det att mamma och pappa sätter sig med sina barn för högläsning ur en bra bok om kvällarna. Det är viktig träning det med.

Berättarministeriet: Om barn och unga redan tidigt känner sig sedda och hörda stärks också vår demokrati. Vi bidrar med volontärer som kan närvara, inspirera och uppmuntra barnen i deras skrivarverkstäder. Vi bidrar även genom att ge ut böcker som skapas på Berättarministeriet.

Junibacken: Här inspireras man till läsning genom att i utställningen ”kliva in” i boken. Barn ska ha roligt och känna kreativitet mitt bland figurer och miljöer från välkända barnboksberättelser. Här kombineras bok och bild, utställningar och författare.

Vi satsar även på att anställa ungdomar mellan 20-26 år som varit arbetslösa i mer än sex månader. Den som står utanför måste få komma in. Insatsen sker i form av att erbjuda ungdomar ettåriga anställningar. Helt enkelt för att skapa första raden i CV:t.

3. Vem i er organisation arbetar med CSR?
Jag är ansvarig för vårt strategiska CSR-arbete med uppdraget att driva samordning och gemensam inriktning. Insatserna fördelas i projekt ut i verksamheten och nätverk. Det är stort engagemang inom företaget för dessa frågor, det gäller bara att nå ut med informationen.

4. Vilka är de viktigaste värden ni skapar med ert engagemang och för vem?Att skapa läslust. Egentligen för alla, men med störst fokus på barn & ungdomar. Det är i den gruppen vi nu ser en nedåtgående trend avseende läsförmåga i jämförelse med övriga Europa.
 Genom att vi inom Bonnierförlagen sprider vår kunskap hoppas vi kunna bidra till en ökad delaktighet och engagemang, integration och demokrati i samhället.

5. Hur knyter dessa an till er huvudaffär?
En stor utmaning generellt är att få in CSR-frågorna som en naturlig del i de dagliga affärsbesluten så att de inte blir separata projekt. En viktig del i vår affärsmodell är att attrahera rätt författare och talangfulla medarbetare. Här spelar vårt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar en stor roll. Men vi ser inte att det styr slutkonsumentens val av böcker. Liksom tidigare är det författare och ämne som avgör.

Det skrivna ordets makt

I en tid då många affärsmodeller rekonstrueras för att anpassas till en värld där hållbarhet och lönsamhet samverkar, är Bonnierförlagen mitt uppe i processen. Projekt utvärderas och nyckeltal prövas för en löpande uppföljning av resultat och påverkan.

Det är först i praktisk handling som förändringar blir synliga och trovärdigheten i våra intentioner kommer tillmätas ett reellt värde. Det är en tuff omställning men ge inte upp! Det går att lyckas, men då krävs det också nya sätt för att nå framgång. Det går helt enkelt inte att agera med gårdagens kunskap om du ska lyckas i framtiden. Det är de ungas berättelser som formar framtiden.

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning
Lyckas med dina projekt
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Projektledar­programmet
En helhetssyn på projektarbete
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Lean and Agile for Strategic Leaders
Skapa resultat med superfart
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Prosci Change Management Certification
Certifiering inom förändringsledning
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
COBIT 5 Foundation
IT Governance-ramverket
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad CIO
Inspiration, kunskap och nätverk
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Praktisk projektledning steg två
Genomför och avsluta projekt
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad Lead Developer
En karriärväg för utvecklare
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Coaching i affärsengelska
Förbättra din affärsengelska
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad affärsarkitekt Master
Affärsmodeller som fungerar och värdeerbjudanden som säljer
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Manager – ISPMA Foundation level
För dig som vill bli produktchef
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Leading SAFe 4.5 i praktiken
Certifierad SAFe Agilist – Scaled Agile Framework (SAFe)
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad programledare
Digitala transformationer
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad chefsarkitekt
Ledarskap i arkitektur och handling
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Manager/Product Owner SAFe 4.5
Certifierad SAFe PM/PO
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Prosci – Delivering Project Results
Change Management Workshop for Project Managers
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Planning – ISPMA Excellence level
Certification program for software product managers
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Product Strategy – ISPMA Excellence level
Certification program for software product managers
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certified Advanced Scrum Master SAFe 4.5
Certifierad SAFe® 4.5 Advanced Scrum Master
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Stödja och styra projekt
Rätt stöd till projektet är avgörande
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer