Åtta trender inom enterprise-arkitektur i Sverige

Peter Tallungs & Håkan Edvinsson måndag 28 jan 13


EA Vad händer inom området? Vart är vi på väg och varför?

Då 2010-talet var nyfött utnämnde vi det nya decenniet till ”Entreprise-arkitektens årtionde”. Se spaningen Enterprise-arkitektens årtionde. Vi förutsade att tiotalet blir det årtionde då gummit möter asfalten. Det var vår första EA-spaning. Låt oss se vart vi har kommit nu, tre år senare, och vad vi kan förvänta oss framöver. Här listar vi några tydliga trender vi ser just nu.

Trend nummer 1: Efterfrågan på arkitektur ökar

Många organisationer har nu på allvar fått känna på vad bristande hantering av strukturkapital för med sig. I en föränderlig värld är transformationer vardag, transformationer av processer, förmågor, information, it-system, kanaler, partners, tjänster, produkter, marknader, kundsegment och affärsmodeller. Och transformation kräver grepp om vad man har och hur man utvecklar det, transformerar det, som en helhet.

Det är en risk och kostnad att inte ha koll på sin information, sina processer, förmågor, tjänster, produkter och it-system. Omställningskostnaden blir hög och riskerna blir stora. Varje förändring i omvärlden blir ett hot i stället för en möjlighet, och förhållningssättet till omvärlden blir reaktivt och defensivt.

Arkitekturarbete handlar om att ta grepp om situationen och behålla greppet under resans gång. Fler och fler inser det, vilket gör att arkitektutbildningarna går för fulla hus. Vår tro är att efterfrågan kommer att fortsätta öka de närmaste åren. Frågan blir om vi som community kan svara upp mot efterfrågan? Kan vi få fram tillräckligt med erfarna arkitekter? Kommer det en backlash om vi misslyckas?

Trend nummer 2: Fler har praktisk erfarenhet

För några år sedan var övergripande arkitektarbete mest sådant man pratade om men få hade erfarenhet av. I varje fall om vi menar arkitektarbete som lyfter från papperet, som styr och samverkar med verksamhetens utveckling. Kursdeltagarna på arkitektutbildningar var mest aspirerande eller nyblivna arkitekter som ville ha hjälp att förstå och ringa in området och rollen som sådan.

Detta har ändrats och det har gått fort. Nu kommer eleverna direkt från arkitektarbetet på fältet och kräver praktisk vägledning. Utbildningarna och hela dialogen i communityn har därmed tagit steget från teori till hantverk. Från ”vad är arkitektur?” och ”hur motiverar vi arkitektarbete?” till ”hur jobbar vi som arkitekter?” och ”hur bygger vi en arkitektfunktion som ger nytta?”.

Vi rapporterade om detta förra hösten, och idag är det ännu tydligare. Se 30 år med verksamhetsarkitektur. Se även spaningen som särskilt adresserade hur arkitektarbetet blivit mer fältmässigt: Arkitektarbetets strategi.

Denna trend märks också på vilka ämnen som efterfrågas bland arkitekter för diskussion och seminarier. På NEA:s startmöte i höstas (det nystartade Nätverket för Enterprise-arkitektur i Sverige) fick deltagarna föreslå ämnen för seminarier och workshops. Genomgående ville man ha erfarenheter och praktiskt användbar kunskap. Man tog avstånd från saker som ramverk, metoder och definitioner. Många verkar ha fått en överdos av ramverk, standarder, metamodeller (och meta-metamodeller) och hungrar efter sådant som ger nytta här och nu.

Vi tror att vi bara sett början av den utvecklingen. Arkitektrollen har nu börjat sin resa från skrivbordet mot hantverket, och fortsättningen blir spännande att se.

Trend nummer 3: Arkitektarbete blir smidigt

I takt med att arkitektrollen får en mer praktisk prägel har vi också fått en ny generation arkitekter, ofta med systemutvecklarbakgrund, som är vana vid att arbeta på ett lättrörligt sätt. Vi skrev om det här för tre år sedan, men det som då var en ny glimt är nu en bred trend: Agile Enterprise Architecture.

Vad som är orsak och resultat är svårt att säga, det handlar säkert om en god spiral. I varje fall har resultatet blivit mer iterativt arbete, med snabb återkoppling. Man löser problemen på plats. Mindre snack och mer verkstad helt enkelt. Vår spaning är att ståuppmöten och kanbantavlor kommer att fortsätta breda ut sig i våra arkitektshoppar

Trend nummer 4: Sug efter mer kunskap

Det som händer då arkitektarbetet kommer igång på det sätt som vi beskriver ovan, är att man snabbt gör framsteg, men att man då också kommer till nya fronter. Man vill ta nya steg i sin utveckling, som individ och som team. Man passerar snabbt det stadium där introduktionskurser räcker och efterfrågar då djupare och mer specialiserad kunskap.

Vilket alls inte är en motsats till den praktiska inriktning vi ser ovan - tvärtom. Arkitekthantverket rymmer många arbetstekniker och specialiteter. Vi kommer att se fler och mer specialiserade kurser inom olika områden, alla dock med en jordnära och praktisk inriktning.

Trend nummer 5: Ökad öppenhet

Ett annat resultat av att arkitekter blir mer erfarna är att öppenheten ökar. Det finns inte längre samma tro på enkla genvägar som tidigare. Man tror inte längre att ett särskilt ramverk, en metod, ett verktyg, en teknik eller en leverantör, en skola, en auktoritet har alla svaren. Där det förut bara fanns plats för EN sanning finns nu en mångfald. Man vill ha en arena där olika synsätt kan mötas.

Detta är kanske det tydligaste tecknet på att området mognar. Vår spaning är att leverantörerna behöver anpassa sig till det. Det duger inte längre att komma med EN metod eller ETT ramverk, vare sig det är en hemmasnickrad variant eller en kommittéprodukt.

Leverantörer behöver hellre se sig som mötesplatser, som universitet som låter olika synsätt mötas, med sina styrkor och svagheter. När svaret inte längre är givet utan ”beror på”, blir följdfrågan ”beror på vad?”, och det är precis då den riktiga dialogen kan börja. Den som handlar om verkliga erfarenheter. Se vår spaning från i höstas på detta tema: Alla är trötta på dogmer och revir.

Trend nummer 6: Mer affärsinslag

EA-området har i sin barndom under 90- och 00-talet dominerats av ett it-perspektiv. Arkitekterna har fokuserat på att strukturera det som ligger nära it-arkitekturen som verksamhetens processer, information och it. Man har lämnat affärsutvecklingen utanför, det vill säga hur verksamheten ger värde åt kunder och intressenter.

Men under de senaste åren har vi sett en begynnande strukturering även av affärsutvecklingsområdet, med värdemodeller. Vi har fått något man kan kalla för affärsarkitektur och därmed finns det nu förutsättningar för att få de två arkitekturperspektiven att samverka. Fokus för arkitekterna har breddats från att bara implementera affärsinnehållet till att också vara med och utforma det.

Trend nummer 7: Viktigt att visa nytta i bistrare ekonomiskt klimat

World Economic Forum samlar årligen några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv. I årets forum spår företagsledarna att krisen fortsätter under 2013 och att företagen kommer att agera försiktigt. Det leder ofta till kostnadsfokus och senarelagda investeringar.

Det har investerats mycket i arkitektur de senaste åren men de som satsar har inte efterfrågat effekter i samma utsträckning som i andra satsningar, som till exempel i satsningar för att bryta nya marknader eller utveckla sina produkter. Det har flera orsaker men är oavsett skälet farligt i längden för EA-professionen.

Vi tror att EA-grupperingar i många organisationer kommer att ifrågasättas framöver. Det blir därmed viktigt för arkitekter att visa nytta under 2013. 

Trend nummer 8: Clash mellan arkitektroller

Vissa företag har kommit så långt att de har arkitekter med olika titlar, fokus och angreppssätt. Dessa kan till och med vara placerade i olika delar av organisationen. Det finns arkitekter som är affärsinriktade, processpecialiserade, informationscentriska och lösningsinriktade. De har olika utbildningar och angreppssätt.

Om de är finansierade från olika fickor kan det snabbt uppstå ett politiskt maktspel – gärna påhejat av stödjande konsultfirmor. Vi har i tidigare spaning, Så undviker du idoldöden, påpekat vikten av att man som arkitekt når ut med sitt arbete. Men om flera arkitekturdiscipliner försöker nå ut samtidigt med skilda budskap så skapas förvirring, och ibland onödig debatt. Bättre då att enas om vem som tar fram vilket resultat och hur man samarbetar.

Snabb utveckling

Dessa trender är sammanlänkade med varandra, och kan sammanfattas att området mognar, blir mer realistiskt och verklighetsnära. Därmed kan områdets utveckling ta fart på riktigt, och det gör den. Vi lever i en spännande tid. Nog är det så att gummit möter asfalten, att arkitekter nu gör skillnad i sina organisationer.

Kommentera gärna. Vi vill höra din röst. Ser du dessa trender eller helt andra?

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Visualisera verksamhetens förmågor
Synliggör värdeflödet
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
IT-arkitektur – en introduktion
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Business
Innovation, affärsmodeller och blockchain ur ett verksamhetsperspektiv.
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer