Arkitektarbete som design – del 3: Mitt ansvar som designer

Peter Tallungs måndag 3 nov 14


ENTERPRISE ARCHITECTURE Vad är god design? Vad är designerns ansvar? Hur kan jag utvecklas som designer?

I det följande fortsätter vi borra i de så kallade mjuka aspekterna av vårt arbete, vi som jobbar med verksamhetens arkitektur. Likt de tidigare spaningarna tar vi avstamp i Stoltermans och Nelsons designteoretiska bok The Design Way. Termen ”design” står i detta sammanhang för all slags mänsklig verksamhet där man skapar något för någon i ett syfte.

Vad är god design?

God design beskrivs ofta som att den har en ”själ”.  Men vad menas med det egentligen?

Ett sätt att bringa ljus över begreppet är att se det som en kombination av två olika aspekter varav den första är en känsla av organiskt helhet, att de ingående komponenterna hör samman på ett naturligt sätt. Den andra aspekten är meningsfullhet, det vill säga att vara relevant och användbar.

Dessa två aspekter behöver ha ett djupt beroende av varandra. Då uppstår något som vi känner igen som god design. Ord som återkommer är då ”integritet”, ”helhet”, ”rik”, ”djup”, ”autentisk”. 

Jag tror att vi känner igen detta i saker omkring oss som vi är särskilt förtjusta i. Kanske vardagsföremål som Apples produkter eller favoritjeansen. Kanske vi också ibland har lyckats nå något av det i våra arbeten som arkitekter. En informationsmodell där allt trillar på rätt plats och inget skaver. En verksamhetsfunktion som vi har bidragit till som bara fungerar, tickar på, på ett självklart sätt och ger värde långt över vad vi förväntade oss.   

Ond design

Finns det motsatsen? Finns det design som inte bara är dålig utan även gör illa?

 Ja visst är det så. Det finns alltid risker med design. Vi kan göra fel som designers på grund av okunnighet, slarv eller ouppmärksamhet. 

Det kan handla om den makt vi har som arkitekter utan att förstå vad vi gör. För makt har vi verkligen, alla vi som utvecklar verksamheter. Det vi gör får konsekvenser för många. De modeller vi tar fram både möjliggör och begränsar verksamheter för långa tider framöver.

Historiskt har vi ofta placerat oss själva i positioner där vi agerat utan personlig koppling till följderna.  Det vill säga långt från de som ska använda det vi tar fram, och de som på andra sätt påverkas. Det avståndet ökar kraftigt risken för att resultatet ska bli skadligt. 

Det ovanstående är risker vi kan undvika genom att flytta oss närmare de som påverkas, utveckla i kortare cykler och bli mer uppmärksamma på effekterna när de uppstår. Där har vi faktiskt alltid möjlighet att göra gott, bara vi bemödar oss. Djupast sett kokar riskerna ner till en grundorsak, bristen på den empati vi bör ha för de människor vi påverkar med vårt arbete. 

Sedan finns det också risker som kan vara oundvikliga. När vi skapar något nytt ersätter vi oftast något gammalt, som därmed förstörs. All utveckling är destruktiv i något avseende, saker förloras. Det går inte att undvika helt och hållet.

Design som är avsiktlig ond

De risker vi har beskrivit ovan handlar om att vi gör illa utan att vi egentligen vill det. Det kan visserligen bero på slarv och underlåtenhet, vilket i sig är allvarligt, men är ändå utan ond avsikt.  Utöver detta kan vi kanske också tala om något som vi kan beteckna som en mer eller mindre avsiktlig ondska. Vi ska i de följande behandla två varianter: Makt utan att vilja det goda samt att agera i någons namn utan dennes samtycke.

Makt utan att vilja det goda

Jag tror att vi alla har varit inblandade i projekt som vi inte trott på. Ofta märker vi arkitekter tidigt - tidigare än andra - vartåt det barkar. Inte minst vet vi att användare kommer att drabbas av dålig design. Ändå kanske vi inte säger ifrån tydligt. Det vill säga vi underlåter att använda vår position för att säga ifrån fast vi borde. Resultatet blir inte bara att användare och andra far illa. Det blir inte bra för någon.

Andra situationer kan vara att vi gör en arkitektur som vi vet inte har de egenskaper den skulle behöva ha. Detta är situationer då vi använder vår makt utan att vilja det goda. Vi kanske är fega, konflikträdda eller bekväma.

Agera på någons vägnar utan dennes samtycke

Som arkitekter företräder vi mångas intressen. Det ligger i arkitektrollen att vi ska se till de lite bredare intressena och de som har längre utsträckning i tid. Vi har alltså förtroendet att företräda flera intressenters intressen. Om vi inte ser till att verkligen få de olika intressenternas förtroenden och även agerar så vi behåller det framledes så blir resultatet att vi agerar på någons vägnar utan dennes samtycke.  

Vårt ansvar

Det vi gör som designers ändrar verkligheten för vanliga människor. Världen omkring oss blir mer och mer skapad av människor. Alla vi som jobbar med produkt-, tjänste-, verksamhets- och affärsutveckling är i hög grad de som skapar och omskapar den nya världen. Vi har därmed ett stort ansvar.

Hur vi försöker fly ansvaret

Ansvaret kan vara tungt att bära. Det är lätt hänt att vi försöker fly ansvaret, genom att önska fram någon slags garant, något att luta oss mot för att slippa bära bördan själva. Det vi försöker trolla fram är någon eller något som kan garantera att de beslut vi tar är de rätta och att de kan realiseras. 

Om vi skulle lyckas med att hitta en sådan garant skulle vi kunna se oss som sanningssägare endast. Det skulle betyda att det vi kommer fram till är något oundvikligt på ena eller andra sättet, och därmed inte vårt ansvar. 

(Stolterman och Nelson kallar en sådan falsk garant för ”Guarantor of Design”, dubbeltydigt förkortat G.O.D. Och nog ger det en intressant parallell. Det är här författarna blir lätt existentialistiska…)

De vanliga flyktvägarna

Följande är flyktvägar - eller ska vi säga falska gudar – vi har för vana att ty oss till för att undslippa bördan:

Vi kan försöka att flytta ansvaret

 • till designprocessen
  En detaljerad och rigid metod lyfter bort hela ansvaret. Jag blir då endast operatör av processen.
 • till någon designprincip
  Ofta har arkitekturmönster använts på detta sätt, som mål inte som verktyg.
 • till en universell sanning
  Ofta kallas det ”Best practice”.
 • till någon annan
  Till kund, intressent eller användare. Jag blir då endast facilitator.

Jag tror att vi alla är bekanta med hela katalogen av falska gudar.  Mycket av de ansträngningar som pågår inom EA-communityn handlar om att sälja in så kallade ”best practices”, verktyg eller metoder som mer eller mindre av sig själva ska ”garantera” ett gott resultat.  

Dölja eller tänka bort ansvaret

En annan smitväg är att dölja ansvaret, till exempel genom att bädda in alla arbetsuppgifter i ett komplext administrativt nätverk av ansvarsrelationer. Ingen alls behöver då ta ansvar. Det här är vanligt i stora projekt enligt min erfarenhet. Det går också att tänka bort ansvaret helt och hållet. 

Hur jag kan utvecklas som designer

Vi måste inse att om man vill vara en god designer så finns det inget försvarbart sätt att flytta, dölja eller ta bort ansvar för sina egna handlingar. 

Men hur ska vi då bära oss åt? Det finns inga teorier, metoder, tekniker eller verktyg som kan beräkna, förutse eller visa fram den sanna bästa framtida verkligheten. Den sanna framtiden finns inte som förutbestämd objektiv fakta, och är därmed inte åtkomlig för oss. 

Som människor har vi förmågan att skapa en annorlunda framtid – begränsad endast av vår nuvarande verklighet och vår föreställningsförmåga.

Det enda jag kan luta mig mot – den enda garantin som finns för en god design - är att jag kan utveckla min karaktär som designer, mina värderingar. 

En designers karaktär är hans eller hennes kärna. Ingen bedömning inom design kan göras enbart baserad på kunskap. Designbeslut är i den meningen en akt av tillit till ens kärnvärderingar och övertygelser. Designern måste tro på sin förmåga till gott omdöme. Och ständigt utveckla den förmågan. Den förmågan utvecklas bäst genom reflexion.

”In order to create character we have to live the examined life. When we guide our lives by our own pondered thoughts, it is our life that we are living, not someone else´s”. Robert Nozick

Jag vill gärna höra din åsikt. Tycker du att detta beskriver hur du vill se på ditt arbete?

Hur påverkar det här hur vi ser på oss själva och vår gärning, hur vi lär ut och hur vi bedriver arkitektarbete?

Tidigare delar i artikelserien

Arkitektarbete som design – del 1

Arkitektarbete som design – del 2: Hantverket

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Certifierad verksamhetsarkitekt
Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad IT-arkitekt Master
Sveriges största utbildning av IT-arkitekter
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Övertyga som IT-arkitekt
Att driva projekt och design till ett lyckat resultat
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Molntjänster – arkitektur, säkerhet & juridik
En kurs som lär dig om, när och hur
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
+Modellering och utveckling av beslutsstöd
Metoder för bästa resultat
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – grundkurs för IT-arkitekter
Architect Core Training & CITA-F certifiering
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – Software Architecture
Associate Course
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Iasa – Solution Architecture
Associate Course
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad Lead Developer
En karriärväg för utvecklare
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Visualisera verksamhetens förmågor
Synliggör värdeflödet
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Certifierad chefsarkitekt
Ledarskap i arkitektur och handling
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Digital verksamhetsstyrning
Kurs i BPM, BAM och BPMN
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
IT-arkitektur – en introduktion
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Business
Innovation, affärsmodeller och blockchain ur ett verksamhetsperspektiv.
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
ITARC 2018
Årets konferens för IT-Arkitekter
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer