Alla är trötta på dogmer och revir

Peter Tallungs & Håkan Edvinsson tisdag 9 okt 12


EA Det saknas ett öppet och obundet community för enterprise-arkitektur i Sverige. Kunskapsområdet ägs och styrs av leverantörsföretagen.

EA-området är splittrat. Det finns inget forum där vi som arbetar med affärs- och verksamhetsarkitektur i företag och organisationer kan byta tankar och låta våra erfarenheter mötas. I varje fall inget som är öppet och obundet.

Det som finns är mindre grupper som är slutna och isolerade från varandra. Varje utbildningsleverantör har sina egna träffar eller webbforum för dem som gått deras kurser. På så sätt är hela communityt och kunskapsområdet uppdelat på isolerade enklaver.

Om du gått en utbildning hos ett utbildningsföretag är risken att du även i fortsättningen endast möter de tankar, idéer och synsätt som passar in i bilden som utbildningsföretaget har satt sitt hallmärke på. Om du då någon gång stöter på andra angreppssätt hos någon, ja det kan räcka med ytliga skillnader som att man ritar diagram lite annorlunda, så ser du det som fel, en avvikelse från den rätta läran, och det blir svårt att mötas.

Revir och dogmatism

Hos leverantörsföretagen sker inte mycket till kunskapsutveckling. Det är påfallande vad lite som har hänt på området under alla år som gått och vad snarlika alla ansatser är. Kanske just för att man varit mer noga med att vakta sin flock och vakta på konkurrenter än att byta erfarenheter i dialog med omvärlden.

Hos varje leverantör finns ett par tre karismatiska ledare som styr tankarna hos de anställda. Andra tankar än de som sanktionerats från ledningen är inte tillåtna, ofta med hänvisning till att adepterna då blir förvirrade. Allt måste hänga ihop i ett konsistent ramverk. Det finns inte utrymme för pluralism i form av flera sanningar och dialog mellan synsätt. På så sätt råder dogmer i namn av ”best practices”. Är det bara vi som känner sektvarning?

Vi vet inte om du håller med om beskrivningen. Kanske du tycker att det stämmer för andra, men just ditt företag är minsann öppen och bejakande. Men se upp, sektmedlemmar brukar inte se fångenskapen förrän de har sluppit ifrån sekten.

En dålig grogrund för att utveckla området

Det här hämmar hela området i Sverige och är därmed dåligt för alla. Framför allt hindrar det utvecklingen av kunskapen. Ty utveckling sker aldrig mitt i en homogen grupp, där man ser sig som en utvald skara. Där härskar grupptänkandet. Där betonas att tänka ”rätt” och det ger inte grogrund för att fritt söka nya vägar.

Nytänkande och nyskapande sker i gränsytan mellan olika grupper med olika erfarenheter och olika fokus. Det blir mer utvecklande och också betydligt roligare med en bransch där vi kan mötas över gränser. Tjatet om vem som är bäst kan vi ta i baren över en öl, och inte helt på allvar, utan mer som vänskapligt gnabb. Sant är också att i en öppen atmosfär där vi vågar släppa garden, där blir de små skillnaderna som trots allt finns mellan olika ansatser mer intressanta än hotfulla. ”Aha, ni gör på det sättet, vad intressant!”

EA-området är stort och mångfasetterat. Utbildningsföretagen borde se sig som universitet där tankar möts, där flera sanningar kan leva parallellt. Och inte som religiösa samfund som ska leverera en sammanhållen och allförklarande världsbild till en fårskock som inte tros kunna tänka själv.

Så här har läget varit i alla år. Det som har hänt de senaste åren är att vi fått fler utbildningsleverantörer. Men de nya utmärker sig knappast för en öppnare attityd, de är minst lika slutna och revirhävdande som de etablerade. Så vad har vi uppnått? Det finns fler sekter att välja på. Samma inlåsning, men du har trösten att kunna välja var du vill vara inlåst.

Det är upp till oss själva

Men vi ska inte skylla på andra. Det är vi yrkesverksamma som har låtit leverantörerna sätta agendan. Det är upp till oss att själva att forma det community vi vill ha. Vi kan se till att nätverka tvärs över gränserna, inte styra oss av ett leverantörsföretag. Vi kan spränga gränser, inte snöpa vårt tanke- och erfarenhetsutbyte till vad som ryms inom något specifikt ramverk, metod, företag, utbildning, examina, titel, roll, certifiering, verktyg eller teknik. Det är också upp till oss själva att visa att en självständigt community av yrkesverksamma kan vara en dynamisk kraft på området.

Inte minst kan vi skapa former för att dela kunskap och erfarenheter över gränser, att lära av varandra på ett helt annat sätt än idag. Praktisk kunskap om vad som verkligen har visat sig fungera. Det om något kommer att sätta fart på utvecklingen. Vi kan driva hela kunkapsområdet bort från den verklighetsfrämmande teoretiska sfär där det ofta har fastnat och mot det som fungerar i fält.

Vi ska i rättvisans namn påpeka att det ibland har gjorts ansatser för att skapa någon form av öppet nätverk runt EA. Per Björkegren på Sogeti i Karlstad driver det som blivit mest långlivat, SWEAN, Swedish Enterprise Architecture Network, som har träffar med föredrag en gång i halvåret. Dataföreningen har också ett arkitekturnätverk, men som inte har haft aktivitet på länge.

Slutenheten gagnar ingen

Det mest intressanta att inte ens leverantörsföretagen gillar läget längre. När vi talar med företrädare för konsult- och utbildningsföretag inom EA-området är det tydligt att de också önskar en mer öppen arena. Man menar att vi genom ett fritt erfarenhetsutbyte skulle kunna få igång en utveckling av området. Man ser inte längre marknaden som ett nollsummespel där man behöver hålla konkurrenter borta från sitt revir. Det finns tillräckligt med jobb för alla, bara vi kan visa vilken nytta vi kan göra.

Tvärtom, om vi kan utveckla området, om vi kan sprida goda exempel på praktiskt arkitekturarbete som verkligen har hjälpt företag, får vi alla mer att göra. Mycket mer. Och då behöver vi vara fler. Många fler. I längden gagnar öppenhet och samverkan leverantörerna själva. Slutenheten och dogmatismen är det som håller hela området nere idag, och därmed också indirekt alla leverantörer.

Så tro inte att ens leverantörsföretagen är nöjda med den ordning de själva skapat. De vill också ha en obundet och självständigt community av yrkesverksamma.

Vi möter samma önskan hos företrädare för de slutna nätverk som finns, hos institutioner på högskolor samt hos företag med anställda arkitekter. Man är överens om att området är hämmat i sin utveckling och att en öppen arena är av nöden.

I stort sett alla som vi pratat med är utleda på trångsynthet, misstänksamhet, dogmatism, inlåsning och revirpinkande. Alla vill ha fria horisonter, utbyte över gränser, och att det är arkitekterna själva, och inte leverantörerna som ska sätta agendan.

Vad kan vi göra?

Du får gärna kommentera här. Stämmer vår verklighetsbeskrivning? Vad kan vi göra för att öppna upp för samverkan och utvecklingen på området? Vad gör du?

...

Trendspaning.se är en oberoende publikation och innehållet återspeglar inte Dataföreningens eller Dataföreningen Kompetens ståndpunkter. De åsikter eller tolkningar som framförs är uteslutande författarnas, red anm.

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Visualisera verksamhetens förmågor
Synliggör värdeflödet
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
IT-arkitektur – en introduktion
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Business
Innovation, affärsmodeller och blockchain ur ett verksamhetsperspektiv.
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer