“Home is where the work is”

Peter Tallungs & Håkan Edvinsson onsdag 10 apr 13


EA Arkitektur handlar om att förändra. För att verkligen kunna påverka och samarbeta behöver du finnas där behoven finns snarare än sitta på en fast plats i organisationen. I denna spaning resonerar vi om arkitekten som en organisatorisk nomad.

Den plats i organisationsträdet där du är placerad är ett ingångsvärde för dem som ska lyssna på dig. Det blir därför också utgångspunkten för det budskap du presenterar. Föds man och tillhör ekonomiavdelningen så blir man räknenissen.

Finns man på en it-avdelning så kan man bli förknippad med lösningar eller teknikfokus. Sitter man i en kvalitets- eller utvecklingsstab under koncernledningen så kan man bli en av dem som sitter på soldäck på betryggande distans till vardagsslitet.

Kanske har du märkt att du blivit missuppfattad eller att ditt budskap har fyllts på med sådant du inte sagt? En förklaring kan vara förutfattade meningar baserade på din härkomst. Du får med dig hela avdelningens rykte eller, i värsta fall, allmänna åsikter om en hel yrkesgrupp.

Det finns till exempel ironiska videoklipp om ekonomer, högre chefer och it-proffs som underbygger fördomar även om de kan bortförklaras som humor. Ibland kan minnen från händelser decennier tillbaka i tiden ligga en avdelning till last.

Som arkitekt är du förstås mer betjänt av organisatorisk neutralitet och att fokus hålls på aktuella frågor. Externa konsulter brukar inte ha något problem med det. Om du cirkulerar kan du nå samma sak som anställd vid den organisation du verkar inom.

Peter Aiken, en välkänd talare och författare inom Information Management, uttryckte på en konferens i London förra året att man som arkitekt inte ska sitta fast länge i samma nod i organisationsträdet. Cirkulera istället så att fokus hamnar på ditt arbete istället för på dig, var hans budskap.

Varför cirkulera?

Men, förutom neutraliteten, finns det över huvud taget ett behov av att cirkulera? Ja, vi håller med Peter Aiken om det. Arkitekturutmaningarna känner oftast inga gränser.

Dess symtom kan synas på en del av organisationen medan orsaken kan ligga i en annan. Eller, orsaken kan finnas överallt.  Ibland är arkitektureffekterna små och märks lite här och var – under radarn för de vanliga nyckeltalen – fast sammanlagt kan de vara påtagliga och stora.

Arkitekturutmaningarna är dessutom gärna kulturellt betingande. Har man levt i en tillvaro som i den onda cirkeln nedan så kan det till exempel ha utvecklats till en så kallad fixarkultur. Att försöka svänga mot den goda cirkeln blir då en kulturutmaning.

Och kulturen påverkar man som bekant inte så lätt. Det kräver bland annat förståelse, uthållighet, samarbete och bundsförvanter.

Chris Potts anser i sin bok RecrEAtion att verksamhetsarkitektur baseras på samarbete och påverkan (”EA is founded on collaboration and influence”) - samarbete över hela organisationen och påverkan på helst högre chefer.

Arkitektur handlar alltså mycket om förändring. Då har man nytta av att kunna sin verksamhet och inte sitta inlåst på en avdelning under en hel arkitektkarriär. Sammanfattningsvis är alltså skälen för cirkulation att

  • finnas där arbetet behöver utföras
  • kunna samarbeta och samverka med personer på flera ställen i organisationen
  • kunna utöva påverkan på flera ställen i organisationen

Fördelar

Innan alla utmaningar med att cirkulera blir för tunga och innan motargumenten haglar kan vi nämna några av fördelarna:

  • Du får ett viktigt tillskott i din verksamhetskompetens. Med tiden bygger du upp en ovärderlig bredd på vad som är väsentligt i olika delar av organisationen.
  • Du får ett stort nätverk. Närhelst det dyker upp oklarheter vet du vem som bäst svarar. Nätverket ökar också din pondus.
  • Du får förståelse för lokala subkulturer vilka kan visa sig vara nödvändiga framgångsfaktorer – eller vara orsakande till mycken oreda.
  • Du slipper rivaliteter som kan uppstå mellan en traditionell arkitekturfunktion, it och den övriga verksamheten.
  • Du får en viktig neutralitet och kan därmed lägga fram sanningar som kan mötas med trovärdighet.

Så prova att flytta dig dit du och din mission behövs. Eller som Chris Potts uttrycker det: “home is where the work is”.

Vad krävs?

Det är lätt att hitta motargument för denna platsrotering. Det är också lätt att försvara att en verksamhetsarkitekt bör placeras på en viss plats. Men låt oss bortse från det och istället diskutera hur cirkulering ska göras möjligt.

Så vi ställer frågan till dig som är verksam i lite större organisationer: Vad krävs för att göra detta möjligt? Hur kan man komma över hindren? Har du lyckats cirkulera och i så fall vilka är dina erfarenheter?

Den som skriver en kommentar i anslutning till artiklar på trendspaning.se är själv ansvarig för innehållet. Kommentarerna omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen inom utgivningsbeviset för trendspaning.se.

Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som är olämpliga i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Annons från dfkompetens.se
Visualisera verksamhetens förmågor
Synliggör värdeflödet
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
IT-arkitektur – en introduktion
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer
Annons från dfkompetens.se
Blockchain Business
Innovation, affärsmodeller och blockchain ur ett verksamhetsperspektiv.
Läs mer på dfkompetens.se
Läs mer